รับสมัครงาน

ประกาศ!!! ทีม INMS รับสมัคร outsource ฝีมือดี เชี่ยวชาญการพัฒนาเว็ป และ JavaScript สนใจติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝึกงานกับเรา

ฝึกงานกับเรา  สมัครได้ตลอดปี งานท้าทาย และเอาไปใช้ได้จริง

Internship positions available all year round

 

Project: Intelligent Network Management System

URL http://inms.in.th

 

Internship level: accept both undergrad and grad students

 

Desired skills:

• Basic concept of computer networks

• Knowledge of basic Unix/Linux administration

• Programming skill in PHP, MySQL, C, Perl (all or some)

• Highly responsible, quick learner

 

Topics:

Network management, network security

Distributed computing , Cloud computing, Fault tolerant network services

Mobile application development, Facebook application developtiment

 

Type of work:

Software development, or research in the networking area (this can be adjusted according to student's level of interest.)

Internship duration: start and end dates are flexible, but should cover at least 8 weeks. Normal work hour is 8am-5pm.

 

Work location: NECTEC (Next to Thammasat Rangsit)

 

Payment: standard NECTEC internship rate 150 baht per day

 

Contact: info @ inms . in . th

รับสมัครงาน

โครงการ INMS รับสมัครงาน Full-time หรือ Part-time

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรหรือสถาบันวิจัย
 • มีความสามารถพิเศษด้าน
  • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร
  • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C, Java, PHP, MySQL และระบบปฎิบัติการ Linux หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงระบบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านเครือข่าย หรือการติดตั้ง/ใช้งานระบบปฎิบัติการ Linux/Opensource software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัย/ซอฟต์แวร์ ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สนใจติดต่อ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
Email: panita @ nectec . or . th