NetHAM (Network Health Analysis & Monitoring)

 

 

 

 

ความเป็นมา

ในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความผิดปกติภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก ขณะ กว่าที่ผู้ดูแลระบบจะรับทราบถึงปัญหา เวลาก็อาจผ่านไปเนิ่นนานจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุต้นเหตุของ ปัญหาก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่ การนำระบบตรวจสอบการทำงานเครือข่ายอัติโนมัติมาใช้ จึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถรับรู้ในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำการแก้ไขได้ อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การทำงานของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

 

nms.jpg

NetHAM จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือข่าย โดยเฉพาะสำหรับห้างร้าน องค์กรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะซื้อซอฟท์แวร์บริหารเครือข่ายราคาแพงของผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อต่างๆ โดยเน้นให้ใช้งานสะดวก มีระบบการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างรวดเร็ว

 

Principle

Anomalies within the network system are always encountered in many organizations. Many issues take several times to be recognized and to specify the causes, especially in large enterprises. Bringing automatic network checking system helps network administrator aware of the problems and be able to handle them immediately, thus results in the stability of the network. Because of this reason, NetHAM is developed for the use of verification and monitoring the networks in small enterprises or schools which may not have enough budgets to afford the expensive network software. Moreover, the software emphasizes on the ease of use and easy to understand user interface.

 

การพัฒนา

NetHAM ถูกพัฒนาขึ้นโดยการต่อยอดจาก open-source โดยมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโมดูลต่างๆเข้าด้วยกัน รวมทั้งในส่วนของระบบติดต่อผู้ใช้ แกนหลักของระบบคือ Nagios ซึ่งเป็นซอฟแวร์แบบ open-source ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานและทรัพยากรบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในองค์กรจำนวนมาก แต่จุดด้อยอย่างหนึ่งของโปรแกรม Nagios คือ การที่มี interface ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และมี configuration ที่ซับซ้อน ใช้เวลานานในการปรับแต่ง จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ดูแลเครือข่ายขนาดเล็กที่มักจะเป็นบุคคลากรที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายที่ลึกซึ้งมากนัก และอาจจะไม่มีความคุ้นเคยกับซอฟท์แวร์ระบบจัดการเครือข่ายระดับองค์กร ทำให้ต้องเสียเวลาศึกษาวิธีการใช้งาน อีกทั้ง Nagios ไม่มีการเก็บบันทึกค่าเชิงสถิติของบริการที่ตรวจวัดมาได้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังในส่วนนี้ได้ ทั้งที่จริงแล้วเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถนำไปสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายได้ ทีมพัฒนาจึงได้พัฒนาความสามารถเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดเด่น และแก้ข้อด้อยทั้งหมดดังกล่าว

เพื่อให้ได้ GUI ที่มีความสามารถสูง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบทันท่วงที ทีมพัฒนาจึงเลือกที่จะพัฒนาระบบบน Adobe Flex และอาศัย AMFPHP เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง client และ server ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของระบบได้จากทุกที่ เพียงแค่มี internet connection และ browser ทั่วไปที่รองรับการใช้งาน Flash

 

Development

NetHAM utilizes the open-source software, Nagios as the core of the system. NetHAM does not touch the Nagios engine but builds new modules  and plugins around the Nagios, such as data storage and user interface. Although Nagios is a popular network monitoring tool, it still has many limitations. It weaknesses are complex interface, configuration, and time consuming customization. Therefore, it is not suitable for people who are not really familiar with network management systems. In addition, important statistical records are not collected. We attempt to address Nagios weaknesses with new features, such as database management and highly interactive GUI throught the use of "Adobe Flex". Using only Internet connection and Adobe Flash-supported browsers, administrator can monitor the system from anywhere.

 

ความสามารถของโปรแกรม

 • ดูสถานะของระบบผ่าน web interface ได้จากทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าเครื่อง
 • แสดงสถานะของระบบบนแผนภาพ topology ช่วยให้เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมได้ชัด
 • มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของ service และแสดงผลเป็นกราฟ สามารถเรียกดูย้อนหลัง และซูมดูกราฟในช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • สามารถตั้งเวลาตรวจสอบสถานะของ service มาตรฐานที่สามารถเข้าถึงจากภายนอก เช่น HTTP, FTP, POP3, SMTP,SNMP ฯลฯ และสถานะภายในที่ไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอก ต้องดึงข้อมูลผ่าน secure remote access
 • สามารถกำหนดรูปแบบของการตรวจวัดได้อย่างละเอียด รวมทั้งสามารถพัฒนา plugin และ module สำหรับรองรับ service ใหม่ๆในอนาคตได้
 • แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในระบบ

 

Features

 • Monitoring network status via web-based interface from anywhere using internet-supported device
 • Intelligible Topology system diagram
 • Statistical data of the service are recorded and displayed by graphs.
 • Ability to set the time to check the standard service statuses e.g. HTTP, FTP, POP3, SMTP, SNMP including secure remote access for inaccessible statuses.
 • Very detailed customization and can be developed to support new services
 • Notify problems in the system via E-mail

 

News & Announcement

 • ทางโครงการต้องการรับนักศึกษาร่วมพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบของการฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือการทำโปรเจ็คร่วม หรือการทำสหกิจ สนใจติดต่อที่อีเมลด้านล่าง
 • โปรแกรม NetHAM ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมโอเพ่นซอร์ส TOSSFEST 2007 2-3 สิงหาคม 2550
 • โปรแกรม NetHAM ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน NECTEC-ACE http://ace2008.nectec.or.th 24-25 กันยายน 2551

Download โปรแกรม

Click here to download

 

คู่มือการใช้งาน NetHam Version2

คู่มือการใช้งาน NetHam Version1

Technical Documents บทความเชิงเทคนิค

 

Web Links

People

 1. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
 2. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
 3. กุลชาติ มีทรัพย์หลาก
 4. ธนชัย คงพูล
 5. ชาวีร์ อิสริยภัทร์
 6. สิริกานต์ พุกกะวรรณะ
 7. โสภณ มงคลลักษมี