ร่วมจัดนิทรรศการในงาน IMA Roadshow 2009 18 สิงหาคม 2552 เชียงใหม่

สวทช.ภาคเหนือร่วมกับโปรแกรม IMA ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
จัดงาน “Information and Mobile Application Roadshow 2009” – ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
 
สวทช.ภาคเหนือร่วมกับโปรแกรม IMA ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
จัดงาน “Information and Mobile Application Roadshow 2009” – ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่


(44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   แผนที่      http://www.kantarygroup.com/kantaryhills-chiangmai/location.html )

รูปแบบการจัดงาน

การบรรยาย และสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมที่จะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
และถ่ายทอดผลงานให้กับผู้ที่สนใจในรูปแบบของ CD-ROM

นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมสาธิตการใช้งานและแนวทางการนำผลงานไปต่อยอด โดยนักวิจัยจากเนคเทค

1)   ระบบสถาปนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร (KUIHerb) 
2)   ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) 
3)   โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) 
4)   ระบบบริการช่วยเหลือออนไลน์ (Online Help Desk System) ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Translator) 
5)   ซอฟต์แวร์รู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai OCR) รุ่น 2.5 โปรแกรมการอ่านคำตอบจากแบบสอบถาม (Answer Detection for Questionaire) 
6)   ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LearnSquare) 

นิทรรศการ

1. ระบบสถาปนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร (Knowledge Unifying Initiator for Herbal Information : KUIHerb) 
2. ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) 
3. โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) 
4. ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (Speech to Speech Translation) 
5. สรรสาร ลุค (Sansarn Look!) เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาและจัดการระบบค้นคืนข้อมูลผ่าน Web Browser
6. ระบบบริการภาษาแบบใหม่ผ่านทาง MSN โดยใช้ชื่อว่า "ABDUL" เป็นระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติผ่านทาง Windows Live Messenger
7. ระบบบริการช่วยเหลือออนไลน์ (Online Help Desk System) เป็นการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการหาข้อมูลภายในองค์กร เช่น สอบถามเบอร์โทรศัพท์
8. ซอฟต์แวร์รู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai OCR) รุ่น 2.5 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การแปลงภาพเอกสารให้อยู่ในรูปข้อความโดยอัตโนมัติ
9. โปรแกรมการอ่านคำตอบจากแบบสอบถาม (Answer Detection for Questionaire) 
10. LearnSquare  ระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. Ecolonux ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (โอเพนซอร์ส) ที่ใช้งานง่าย มีแอพลิเคชั่นการใช้งานครบสมบูรณ์ และทำงานกับภาษาไทยได้อย่างดี

สมัครเข้าร่วมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2552)


คุณจิรพร อัฐมาลา Tel :  053-226264  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการจดหมายเชิญ กรุณา E-mailแจ้งรายละเอียดการจัดทำจดหมายเชิญดังนี้

เรียน ________________

ระบุชื่อผู้เข้าร่วม ___________________

โทรสาร ______________________
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nn.nstda.or.th