ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม (Program) : NetHAM : NtopViewer : BaCon :

netham-activation-problem

หากท่านมีปัญหาการ activate NetHAM (netham2.1.2_for_OS.tar.gz) ไม่ผ่าน กรุณา update software ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่

http://inms.in.th/netham/update/patch/netham-update-activatation_for_2.1.2-2.1.3.tar.gz

เพื่ออัพเดตการดำเนินการส่วน activate ซอฟต์แวร์
โดยดำเนินการ ดังนี้

$ cp netham-update-activatation_for_2.1.2-2.1.3.tar.gz /tmp
$ cd /tmp
$ tar xvfz netham-update-activatation_for_2.1.2-2.1.3.tar.gz
$ cd netham-update-activatation_for_2.1.2-2.1.3

ผู้ใช้ Ubuntu, Debian พิมพ์

$ sudo sh update.sh

 

ผู้ใช้ CentOS, Fedora เปลี่ยนสิทธิ์เป็น root ก่อนจึงพิมพ์

$ sh update.sh

และเข้าใช้งานเพื่อ activate ซอฟต์แวร์ตามปกติ

 

ส่วนท่านที่มีปัญหาการ activate NetHAM (netham-2.1.0.Live.VMWare.Image.FC14.zip) ไม่ผ่าน กรุณา update software ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่

http://inms.in.th/netham/update/patch/netham-update-activatation_for_2.1.0-2.1.3.tar.gz

เพื่ออัพเดตการดำเนินการส่วน activate ซอฟต์แวร์
โดยดำเนินการ ดังนี้

$ cp netham-update-activatation_for_2.1.0-2.1.3.tar.gz /tmp
$ cd /tmp
$ tar xvfz netham-update-activatation_for_2.1.0-2.1.3.tar.gz
$ cd netham-update-activatation_for_2.1.0-2.1.3

ผู้ใช้เปลี่ยนสิทธิ์เป็น root ก่อนจึงพิมพ์

$ sh update.sh

 

และเข้าใช้งานเพื่อ activate ซอฟต์แวร์ได้ตามปกติ

 

อย่าลืมว่า NetHAM Package ที่มีให้ดาวน์โหลด ต้องใช้กับ Version ของ Linux ตามที่ระบุ เช่น
Ubuntu 10.04, Debian 6, Fedora 14, CentOS5.5  หากใช้ Linux version ใหม่กว่านี้ เราไม่รับรองว่าจะติดตั้งและทำงานได้สมบูรณ์