ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม (Program) : NetHAM : NtopViewer : BaCon :

NetHAM References

User References/Site References

เอกชน  Private Companies

 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Thai President Foods, PCL  **Case Study**

 • บจก. ปทุมธานีบริวเวอรี่  Pathumthani Brewery

 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 • Melati Beach Resort & Spa, Samui

 • บริษัท มหาจักร ดีวิลอปเม้น จํากัด     

 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด 

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

 • บริษัท ARIP จำกัด
 • iSi Automotive (Thailand) Ltd.
 • Synnex(Thailand) PCL

หน่วยงานภาครัฐ Government

 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  Electronics Government Agency      

 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สถานพยาบาล Health Care

 • โรงพยาบาลนครพนม   

 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์

สถานศึกษา Education

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Chulachomklao Royal Military Academy **Case Study**

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakam University

 • โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 • วิทยาลัยตาปี

netham-comparion

 

เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ที่ใกล้เคียงกับ NetHAM ที่มี featureใกล้เคียงกัน

 1. WhatsUp Gold

 2. GroundWork Monitor Enterprise

 3. Nagios XI

 

 

WhatsUp Gold Standard 100 devices

GroundWork Monitor Enterprise

Nagios XI

NetHAM v.2

Lincese

 

 

 

 

ราคาต่อปี*

(100 อุปกรณ์)

64,400 บาท

150,000 บาท (50USDต่ออุปกรณ์)

59,850 บาท (1,995 USD)

ฟรี

Number of support contacts

N/A

2

N/A

Unlimited

Support

N/A

6am-6pm(Email, Web, Phone)

Email (มี incident support ให้ครั้งต่อปี)

Email, Web, Phone

 

 

 

 

 

Installation

 

 

 

 

Ease of Installation

Moderate (on Windows server)

Moderate

Moderate

Easy

 

 

 

 

 

Display

 

 

 

 

Availability monitoring

Y

Y

Y

Y

Monitor servers, devices, and applications

Y

Y

Y

Y

Performance monitoring and graphing

Y

Y

Y

Y

Topology display

Y

Y

Y

Y

(**with flexible adjustment/

customization)

 

 

 

 

 

Notification

 

 

 

 

Via email, SMS

Y

Y

Y

Y

 

 

 

 

 

Configuration

 

 

 

 

Ease of configuration

Moderate

Moderate or Easy (depending on config frontend)

Moderate

Easy

 

 

 

 

 

Services

 

 

 

 

Ping

Y

Y

Y

Y

HTTP

Y

Y

Y

Y

HTTPS

Y

Y

Y

Y

Web proxy

Y

Y

Y

Y

DNS

Y

Y

Y

Y

FTP

Y

Y

Y

Y

SNMP support

-

Y

Y

Y

 

 

 

 

 

Extendable architecutrure /modification

-

Y

Y

Y

 

 

*Pricing info obtained on 16 January 2013 from

WhatsUp Gold http://www.whatsupgold.in.th/price/whatsup_gold_standard/

GroundWork Monitor Enterprise http://www.gwos.com/pricing/enterprise/

Nagios XI http://www.nagios.com/products/nagiosxi/pricing/

Features

Feature comparison

Features

NetHAM v.1

NetHAM v.2 standard 
(small)

NetHAM v.2 standard (large)

NetHAM v.2 enterprise

Operating Systems Support

Fedora 7-9 32-bit

Fedora 14
CentOS 5
Debian 6
Ubuntu 10.04
32 and 64-bit

Fedora 14
CentOS 5
Debian 6
Ubuntu 10.04
32 and 64-bit

License

 

 

 

 

License type

Freeware

Proprietary

Proprietary

Proprietary

Number of monitored devices

Unlimited

<= 10

<=100

Unlimited

Number of contacts

Unlimited

1

1

Unlimited

Version update

Not support

Support

Support

Support

 

 

 

 

 

Display

 

 

 

 

Availability monitoring

-

-

Monitor servers, devices and applications

Performance monitoring and graphing

Topology display

Liveness

Bandwidth usage

-

Link status

-

Multiple display per graph

-

Anomaly/event display

-

-

Dashboards

-

-

Notifications

 

 

 

Notification via email

Notification via SMS

-

-

* Optional configuration required

user must have sms gateway

Notification via RSS, IM, Twitter, Facebook, voice call

-

-

* Optional configuration required

Type of device

 

 

 

Hosts

Servers

Generic Routers

Generic Switches

Vendor-specific, model-specific routers/switches

-

-

Configuration

 

 

 

Scheduled downtime

-

-

Customizable notification interval, notification period

-

Customizable status check interval/check period

-

Topology auto discovery

-

-

-

 

 

 

 

Services

 

 

 

Ping

HTTP

HTTPS

Web proxy

DNS

FTP

SMTP

MySQL

-

POP3

-

IMAP

-

-

Prosgres

-

-

CPU load

-

Memory

-

Process

-

-

Apache status

-

-

Sendmail

-

-

SNMP

-

LDAP

-

-

Microsoft SQL server

-

-

Oracle

-

-

Can add new service check

-

Vendor-specific check

-

-